Diplomy a čestná uznání z klatovských prakiád

Čestné uznání - klatovská prakiáda 1998 Čestné uznání - klatovská prakiáda 1999 Čestné uznání - klatovská prakiáda 2000
Čestné uznání - klatovská prakiáda 2001 Čestné uznání - klatovská prakiáda 2003 Čestné uznání - klatovská prakiáda 2004
Čestné uznání - klatovská prakiáda 2005 Čestné uznání - klatovská prakiáda 2006 Čestné uznání - klatovská prakiáda 2007
Čestné uznání - klatovská prakiáda 2008 Čestné uznání - klatovská prakiáda 2009 Čestné uznání - klatovská prakiáda 2010
Čestné uznání - klatovská prakiáda 2011 Čestné uznání - klatovská prakiáda 2012 Čestné uznání - klatovská prakiáda 2013
Čestné uznání - klatovská prakiáda 2014 Čestné uznání - klatovská prakiáda 2015 Čestné uznání - klatovská prakiáda 2016
Čestné uznání - klatovská prakiáda 2018 Čestné uznání - klatovská prakiáda 2019 Čestné uznání - klatovská prakiáda 2020
Čestné uznání - klatovská prakiáda 2022